Capita Selecta

Capita Selecta, letterlijk vertaald uit de taal der geneeskunst betekent het ‘geselecteerde hoofdstukken’. Iets wat klinkt alsof bepaalde onderwerpen tot in de puntjes worden uitgezocht, iets wat refereert naar literatuurstudies en dag en nacht neuzen in de boeken, iets wat vooral interessant is voor de hardlerende student. In de volksmond ook wel ‘nerds’ genoemd. Bij iedereen wel bekend uit films, die met die grote brillen, dikke schooltassen, pen achter de oren en agenda onder de armen geklemd. Nou, dan is de introductie van de Capita Selecta dus exact geschikt voor elke diergeneeskunde student, want zonder hard leren wordt je per definitie geen dierenarts. Toch?

Het begrip Capita Selecta is, in de diergeneeskundewereld, echter niet wat het woord doet vermoeden. Al jarenlang worden er hoofdstukken geselecteerd en uitgediept door en voor diergeneeskundestudenten om hun kennis te vergroten. Deze hoofdstukken worden vertaald in activiteiten, vaardigheidscursussen, uitstapjes, lezingen, symposia en al het andere wat buiten de studie om georganiseerd kan worden. Enerzijds om wat van de wereld te zien en de kennis te verbreden, door bijvoorbeeld verschillende boerderijen met hun eigen manier van aanpakken te bekijken. Anderzijds om onderwerpen die in het onderwijs oppervlakkig zijn behandeld verder uit te diepen. Dit kan ingevuld worden met echo- of klauwbekapcursussen, lezingen over osteoarthrose, Q-koorts, het geriatrisch paard enz.. Al deze kennis verbredende activiteiten vinden plaats in groepen. Dat betekent dat het, behalve het leerzame aspect ook gepaard gaat met sociaal contact, andere studenten ontmoeten en dus met gezelligheid. In principe zou ook dit elke student als positief in de oren moeten klinken. Diegene die dit niet zo ervaren kunnen misschien maar beter in de het studielandschap blijven hangen en de praktijk laten voor wat het is.

In tegenstelling tot al deze activiteiten bestaat het begrip Capita Selecta pas enkele jaren. De commissie is in het leven geroepen om werkgevers aan te kunnen tonen welke studenten ‘actief leren’ en welke studenten zich slechts bezig houden met in de boeken neuzen en tv kijken. De hoeveelheid punten die je moet halen om een Capita Selecta certificaat in ontvangst te mogen nemen is op het moment afhankelijk van wanneer je je studie begonnen bent. Ben je je studie begonnen vóór het collegejaar 2014-2015, dan mag je met 35 punten een Capita Selecta bachelorcertificaat in ontvangst nemen, of in je master met één punt een Capita Selecta certificaat. Ben je in collegejaar 2014-2015 of later begonnen, dan krijg je een Capita Selecta certificaat als je gedurende je hele studie tenminste 55 punten hebt verzameld.

De CSpunten kunnen behaald worden met al het leerzame wat georganiseerd wordt gedurende de studiejaren. Hoe leerzamer de activiteit, hoe meer CSpunten ermee behaald kunnen worden. Het aantal CSpunten dat aan een activiteit wordt toegekend, wordt bepaald door een speciaal daarvoor in het leven geroepen beoordelingscommissie.

De eerste Bachelorstudenten hebben de afgelopen twee jaren hun Capita Selecta certificaat behaald. Over een paar jaar kunnen dus de eerste ‘actief lerende’ studenten tijdens een sollicitatieprocedure worden herkend aan hun certificaat. De studenten die tijdens de sollicitatie hiermee op de proppen komen, laten daarmee zien dat zij geïnteresseerd zijn in hun vakgebied, houden van sociaal contact, niet te lui zijn voor een klein beetje formulierwerk en die naast boeken ook nog vele andere dingen hebben gezien en gehoord op veterinair gebied binnen Nederland en wellicht zelfs grensoverschrijdend zichzelf hebben verdiept in de diergeneeskundige materie.