Sponsormogelijkheden

Een vereniging als deze kan natuurlijk nooit bestaan zonder financiële steun van diverse bedrijven actief in de veterinaire en agrarische sector. Als sponsor kunt u op diverse manieren uw naam verbinden aan de vereniging. Zo kunt u een advertentie zetten in verenigingsblad de Koeieletters, een banner plaatsen op de website of bijdragen aan diverse symposia en lezingen. Voor de verschillende mogelijkheden kunt u contact opnemen met de vice-penningmeester van het bestuur. U kunt mailen naar veefokkers@uu.nl.

Koeieletters April 2021.jpg
symposium