De Vrienden van de Veefokkers; een concept waarbij dierenartspraktijken meer naamsbekendheid kunnen creëren onder onze leden en daarbij kunnen genieten van allerlei voordelen die dit lidmaatschap met zich meebrengt.

Enkele jaren geleden zijn de Vrienden van de Veefokkers ontstaan met als doel om de dierenartspraktijken meer betrokken te houden bij onze vereniging en nog belangrijker, om onze leden nu al te betrekken bij de praktijk. Voor een kleine bijdrage krijgt een Vriend van de Veefokkers het volgende terug:

  • Het 4 maal per jaar ontvangen van ons verenigingsblad de “Koeieletters”. Hierin worden alle activiteiten vermeld die wij met uw bijdrage hebben kunnen organiseren; 

  • De praktijk wordt vermeld op onze website als ‘Vriend van de Veefokkers’ met een link naar de website van de dierenartsenpraktijk. 

  • Tevens wordt de praktijk ook vermeld in onze verenigingskamer op de PowerPointpresentatie van het digitale scherm in de kamer. Op dit scherm komen de Vrienden tussen de foto’s en de agenda te staan

  • U krijgt de mogelijkheid om op onze website vacatures te plaatsen; 

  • Korting van 15 euro (max. twee dierenartsen per Vriend) op ons jaarlijkse symposium; 

  • U krijgt korting bij de deelname aan de Boerveeartsdag.

  • Eén keer per twee jaar deelname aan de Vrienden van de Veefokkers dag. Een dag waarbij we op een laagdrempelige, informele manier contact leggen tussen onze studenten en de praktijken.

  • Als de praktijk interesse heeft, zouden wij ze graag willen vermelden in ons bestand voor het “meelopen met de dierenarts”. Zo brengen wij studenten die praktijkervaring willen opdoen in contact met praktijken die hiervoor open staan.  

Mocht u meer informatie willen over de ’’Vrienden van de Veefokkers’’, stuur dan een mail naar veefokkers@uu.nl t.a.v. de Vice-Penningmeester.